O. Stabell Elektriske AS

byggetFirmaet ble grunnlagt i 1913, og er således et av de eldste i bransjen. Olav Stabell så tidlig at elektrisitet var fremtiden, og at den ville bli viktig for både husholdning, industri og øvrig næringsliv. Helt siden de første pionerårene har O.Stabell Elektriske AS vært en solid leverandør av elektriske installasjoner til kunder i Oslo-området.

O.Stabell Elektriske holdt lenge til i Torstedgården i Stortingsgaten, rett over Nationalteateret. Senere flyttet de til Scweigaardsgate på Grønland, hvor de også har lokaler i dag. Torstedgården som det hele startet i, er fortsatt en stor og viktig kunde av O.Stabell. Det må kunne kalles et godt og langt kundeforhold.

I dag er O. Stabell Elektriske as 16 ansatte, med to ingeniører med installasjonspapirer, 10 montører, tre lærlinger. Omsetningen fordeler seg med 75% på næringslivskunder og 25% på privatmarkedet. Selv om firmaet er gammelt og tradisjonsrikt, så betyr det ikke at de ikke følger med i tiden.